skip to main content

Stopka redakcyjna

AIGO-TEC GmbH
Richard-Steiff-Straße 4
D-89537 Giengen/Brenz

Tel. +49 (0) 7322 130-1
info.de@aigo-tec.com
www.aigo-tec.com

Dyrektor zarządzający: Dr. Ralf Holz | Michael Kastrup | Hans Reichhardt
Siedziba spółki: Giengen/Brenz, Niemcy

Sąd Rejestrowy: Ulm
Nr rejestru: HRB 660042
NIP UE: DE811124086

 

Nota prawna

Ta strona internetowa została zaprojektowana przez Junith Digital Agency GmbH i jest przez nas administrowana. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej strony internetowej, ogólnych warunków użytkowania, naszych ogólnych warunków handlowych, a także naszych warunków sprzedaży i dostaw według własnego uznania, w całości lub w części i / lub zaprzestania jej działania w całości lub w części w dowolnym momencie bez powiadomienia. Proszę sprawdzić tę stronę ponownie przy następnej wizycie na tej stronie i zapoznać się z wszelkimi zmianami i/lub uzupełnieniami.

 

Znaki towarowe i prawa własności 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Cała zawartość tej strony, w szczególności teksty, obrazy, grafiki, animacje i inne pliki oraz ich rozmieszczenie na tej stronie podlegają ochronie praw autorskich i innych praw ochronnych. Niniejsza strona internetowa nie udziela żadnej licencji na korzystanie z własności intelektualnej AIGO-TEC GmbH lub osób trzecich. Zawartość tej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych.

Ze względu na stałą poprawę jakości naszych produktów, w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa od zdjęć katalogowych lub informacji.

 

System zgłaszania nieprawidłowości

https://steiff.grc-cloud.de/meldung

 

Treści

Niniejsza strona internetowa jest tworzona i aktualizowana z największą możliwą starannością. Jednak AIGO-TEC GmbH nie może objąć gwarancją informacji. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za szkody, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej witryny, chyba że wynikają one z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

 

Źródła ilustracji

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy zdjęcia i ilustracje następujących autorów:
Stephan Liebl | http://www.foto-liebl.de/

 

Realizacja techniczna

Junith Digital Agency GmbH
Frauenstraße 83
89073 Ulm
dialog@junith.de
Tel. + 49 (0) 731 7157321551